Skip to content

Cyflawni'r Dull Rhaglen Ofal yng Nghymru: Canllawiau Interim ar gyfer Rhoi'r Polisi ar Waith

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Dull Rhaglen Ofal yn darparu'r dulliau i helpu defnyddwyr y gwasanaeth i allu byw eu bywydau i'r eithaf a hynny mor annibynnol â phosibl.

Mae'r Dull Rhaglen Ofal yn mynd i'r afael â phob agwedd ar eu bywydau sy'n cyfrannu at iechyd meddwl. Dylai'r dull adfer o weithredu tuag at ofal a thriniaeth fod ar gael ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth mewn gofal eilaidd, beth bynnag y bo'r diagnosis neu'r cyflwyniad.

Darperir y canllawiau interim hyn ar gyfer Byrddau iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i'w cynghori hwy ar sut y dylent barhau i gynllunio gwasanaethau o dan y Dull Rhaglen Ofal. Bydd y canllawiau o ddefnydd i asiantaethau a sefydliadau anstatudol eraill sy'n gysylltiedig â chynllunio a darparu gofal i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd.