Skip to content

Curo canser ceg y groth

Caiff pob merch ym Mlwyddyn 8 yn yr ysgol wahoddiad i gael pigiad rhag y feirws papiloma dynol (HPV).

Mam a ferch

Bydd pob merch 12-13 oed yn cael cynnig y cwrs llawn o dri dos a roddwyd yn ystod y flwyddyn ysgol.

Cafodd y brechlyn papiloma dynol (HPV) ei ychwanegu at y rhestr arferol o frechiadau plant ar gyfer pob merch sydd ym mlwyddyn 8 yn yr ysgol.

Y Feirws Papiloma Dynol (HPV) sy’n gyfrifol am 99% o achosion o ganser ceg y groth.  Mae’r brechlyn yn diogelu rhag y feirysau sy’n gyfrifol am tua 70% o achosion. Yng Nghymru mae tua 170 achos newydd o ganser ceg y groth bob blwyddyn.

Ffoniwch y llinell gymorth HPV Galw Iechyd Cymru am gyngor a gwybodaeth ar 0845 602 3303 diduedd neu ewch i wefan Galw Iechyd Cymru (dolen allanol)