Skip to content

Clefydau trosglwyddadwy

Dolenni perthnasol

Wrthi'n atal clefydau heintus a diogelu iechyd.
Dwylo yn cael ei olchi

Wrthi'n gweithio i atal, rheoli a monitro clefydau trosglwyddadwy yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu polisïau i helpu i gadw golwg ar glefydau trosglwyddadwy, eu hatal a’u rheoli. Dysgwch mwy am ein meysydd gwaith, gan gynnwys y canlynol:

Heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd 

Mae heintiad a gafwyd yn yr ysbyty yn cyfeirio at unrhyw haint a gaiff y claf yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty.

Heintiau sy'n gysylltiedig â'r gymuned - strategaeth gymunedol ar gyfer Cymru

Haint a gafwyd yn y gymuned yw unrhyw haint sydd gan gleifion pan fyddant yn mynd i'r ysbyty neu sy'n datblygu o fewn y 48 awr cyntaf yno.

Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (IHR) 2005

Cod penodol o arferion a gweithdrefnau yw'r Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol y bwriedir iddynt atal clefydau heintus rhag lledu ar lefel ryngwladol.

Adolygiad o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984

Deddfwriaeth ynghylch atal a rheoli lledaeniad clefydau heintus.

Feirysau a gludir yn y gwaed 

Mae’r feirysau a gludir yn y gwaed (BBVs) yn berygl bwysig i iechyd pobl Cymru.

Is-ddeddfau enghreifftiol Cymreig ynghylch aciwbigo, tatwio, lliwio croen lled-barhaol, gwanu cosmetig ac electrolysis

Deddfwriaeth a chyfarwyddyd ynghylch sterileiddio nodwyddau.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cofnodi cyfraddau a phatrymau clefydau trosglwyddadwy yng Nghymru.

Ewch i: Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Cynllun rheoli achosion o glefydau trosglwyddadwy ar gyfer Cymru

Mae’n amlinellu sut y bydd yr holl achosion o glefydau trosglwyddadwy â goblygiadau ar iechyd y cyhoedd ar hyd a lled Cymru am gael eu rheoli. Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol) am fwy o wybodaeth.