Skip to content

Diogelu iechyd y cyhoedd

Dyn yn tisian

Diogelu Cymru rhag salwch a bygythiadau i iechyd y cyhoedd

Rydym yn cymryd camau i atal salwch a diogelu'r cyhoedd rhag peryglon iechyd. Gallai'r peryglon gynnwys:

  • heintiadau
  • clefydau trosglwyddadwy
  • peryglon amgylcheddol

Rydym hefyd yn gyfrifol am gynnal rhaglenni brechu ac imiwneiddio cenedlaethol.

Yn yr adran hon gallwch gael gwybod am bolisi y llywodraeth ar imiwneiddio a chlefydau trosglwyddadwy, a gallwch weld cynlluniau, cyngor a chanllawiau ar gyfer argyfyngau o ran iechyd cyhoeddus.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddiogelu iechyd ac atal salwch o'r isod:

Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (dolen allanol)