Skip to content

Polisi

Dolenni perthnasol

Gofal iechyd sy’n gweddu i anghenion ac amgylchiadau cleifion ac sy’n osgoi gofal gwastraffus.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cylchlythyron Iechyd Cymru yn darparu gwybodaeth i staff y GIG ar faterion polisi.

Gwybodaeth a gyhoeddwyd gan Cyfarwyddwr Cyffredinol , Prif Weithredwr , GIG Cymru .

Lawrlwytho Dogfen