Skip to content

Gwobr iechyd gweithle bach

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyn yn dosbarthu ffrwythau a llysiau

I sefydliadau sy’n cyflogi llai na 50 o bobl

LogoY wobr iechyd gweithle bach yw’r marc ansawdd cenedlaethol newydd ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.  

Mae tair lefel i’r wobr (efydd, arian ac aur) i gydnabod pob cam datblygu sydd wedi’i gyflawni.  

Mae cymorth a chyngor ar gael yn rhad ac am ddim i fusnesau a sefydliadau bach ddatblygu mentrau iechyd a lles yn y gweithle.    

  

 

Sut i ymgeisio

Gallwch gadarnhau eich diddordeb mewn cymorth a chyngor yn rhad ac am ddim drwy gysylltu â’ch cynghorydd rhanbarthol iechyd yn y gweithle gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ffoniwch: 0845 609 6006
Anfonwch e-bost i: workplacehealth@wales.nhs.uk

Lawrlwytho Dogfen