Skip to content

Adnoddau

Dolenni perthnasol

Edrychwch a gwrandewch ar yr hyn y mae pum cyflogwr yn ei wneud i wella iechyd a lles eu staff.
Cogydd yn paratoi bwyd ar blât
Llwythwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf i lawr.

Efallai yr hoffai cyflogwyr sy’n gweithio i wella iechyd a lles eu staff fynd i’r gwefannau canlynol i gael mwy o wybodaeth.

Cymru Iach Ar Waith (dolen allanol)

Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig, dolen allanol)

Canllawiau gwerthu iach

19/10/15
Ond mae’n bwysig nodi efallai na fyddant yn gymwys i bob gweithle.
 

Logo ‘Iechyd ar Waith’

29/04/14
Darparu canllawiau i fusnesau ar ddefnyddio’r logo.
 

Canllawiau straen

21/03/13
Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi datblygu Safonau Rheoli ar gyfer lleihau nifer yr achosion o straen sy’n gysylltiedig â’r gwaith sy’n cael eu cofnodi gan weithwyr.
 

Corfforaethol Iechyd Safon llawlyfr

15/02/13
Mae’r llawlyfr hwn yn cynnwys arweiniad ar brosesau ymgeisio, asesu a dyfarnu’r Safon Iechyd Corfforaethol (y Safon).
 

Delio ag alcohol a chyffuriau yn y gwaith - canllaw i reolwyr

01/05/12
Canllawiau i reolwyr yn ymdrin â defnyddio cyffuriau a / neu alcohol yn y gweithle.
 

Astudiaethau Achos Cymru Iach ar waith

07/11/11
Astudiaethau achos yn sôn am chwech cyflogwr ym manteisio drwy wella iechyd a lles eu staff.
 

Ymarfer corff gwyrdd: Gweithgarwch Corfforol a’r Gweithle

31/10/11
Consortiwm o’r prif fudiadau sy’n gweithio ar brosiectau gweithgarwch corfforol ymarferol yn amgylchedd naturiol Cymru yw’r Bartneriaeth Ymarfer Corff Gwyrdd.
 

Canllawiau iechyd a diogelwch

09/05/11
Yn darparu cyflogwyr â chanllaw pellach ar feini prawf iechyd a diogelwch y Safon Iechyd Corfforaethol am asesiadau Safon Efydd.
 

Taflen Cymru Iach Ar Waith

13/09/10
Cymorth am ddim i wella iechyd a lles eich staff.
 

Taflen Gwobr Iechyd Gweithle Bach

06/09/10
Y Wobr Iechyd Gweithle Bach yw’r marc ansawdd cenedlaethol newydd ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle, i sefydliadau sy’n cyflogi llai na 50 o bobl.
 

Taflen Safon Iechyd Gorfforaethol

06/09/10
Mae’r Safon Iechyd Gorfforaethol yn farc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.