Skip to content

Cefnau Cymru

Ffoto o gefn noeth
Peidiwch â chael eich llorio gan boen cefn.

Lleihau effeithiau personol, cymdeithasol ac ariannol poen cefn yng Nghymru.

Mae poen cefn yn cael effaith boenus a gwanychol ar nifer fawr o bobl yng Nghymru. Mae hyn yn cael effaith gynyddol ar wasanaethau’r GIG ac ar gyflogwyr.

Y neges yw Peidiwch â chael eich llorio gan boen cefn

  • Daliwch ati i fyw’ch bywyd arferol (cerdded, seiclo ac ymarfer corff, fel y byddech fel arfer)

  • Arhoswch yn y gwaith, neu ewch yn ôl i’r gwaith cyn gynted ag y gellwch – rydych chi’n fwy tebygol o gael poen cefn hirdymor po hiraf y byddwch chi’n absennol o’r gwaith

  • Mae’n iawn i gymryd meddyginiaethau dros y cownter (caiff hyn ei annog), fel ibuprofen neu barasetamol.

Mae’n bosibl i gyflogwyr ac i weithwyr gymryd camau i atal poen cefn. Mae’r wefan welshbacks (dolen allanol) yn cynnig mwy o wybodaeth am ymdopi â phoen cefn ar gyfer.

  • Yr unigolyn 
  • Y cyflogwr 
  • Y gweithiwr, a’r
  • Gweithiwr iechyd proffesiynol.