Skip to content

Iechyd yn y gweithle

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dau pobl yn cerdded i waith
Gweithio i ddatblygu a chefnogi gweithleoedd iach.

Logo ‘Iechyd ar Waith’ 

Mae’r Safon Iechyd Gorfforaethol a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach yn rhoi cydnabyddiaeth i gyflogwyr am y ffordd y maent yn gofalu am iechyd a lles eu staff ac mae deiliaid y wobr yn gallu cyfathrebu hyn trwy ddefnyddio logo ‘Iechyd ar Waith’. 

Gall busnesau a sefydliadau sy’n meddu ar naill ai’r Safon Iechyd Gorfforaethol neu’r Wobr Iechyd yn y Gweithle Bach arddangos y logo ‘Iechyd ar Waith’ priodol ar y canlynol:

  • offer swyddfa, gan gynnwys papur pennawd a chardiau busnes
  • hysbysebion recriwtio
  • taflenni gwybodaeth, pamffledi a chylchlythyrau.
Efallai yr hoffai cyflogwyr sy’n gweithio i wella iechyd a lles eu staff fynd i’r gwefannau canlynol i gael mwy o wybodaeth.

Cymru Iach Ar Waith (dolen allanol)
Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig, dolen allanol)

Lawrlwytho Dogfen