Skip to content

Iechyd yn y gweithle

Dolenni perthnasol

Mae’r cynllun yn cyfuno’r ymdrechion a wneir ar hyn o bryd gan amryw o sefydliadau i wella iechyd y boblogaeth sydd o oed gweithio.
Dau pobl yn cerdded i waith
Gweithio i ddatblygu a chefnogi gweithleoedd iach.

Y ddau reswm mwyaf cyffredin am absenoldeb trwy salwch yw poen yn y cefn a straen. Mae'n bosib atal hyn, a gellir rhoi sylw i'r materion trwy raglenni hybu iechyd.

Poen Cefn

Am wybodaethar sut iatal poen cefn yn y gwaith a rhoi cefnogaeth I weithwyr sy'n dioddef poen cefn ewch i Welshbacks (dolen allanol) 

Cymru Iach ar Waith

I gael gwybodaeth lawn am raglen Llywodraeth Cymru ar iechyd a’r gweithlu ewch at Cymru Iach ar Waith (dolen allanol)