Skip to content

Ysmygu

Parcio ym Mharc

O 1 Hydref bydd yn anghyfreithlon I ysmysgu mewn cerbyd gyda rhywun dan 18 oed yn bresennol. Mae hyn yn berthnasol i Gymru a Lloegr.

Mae'r Ddeddf newydd yn golygu:

  • Mae’n rhaid i gerbyd preifat fod yn lle di-fwg os yw’n gaeedig, os oes mwy nag un person yn bresennol a bod un ohonynt dan 18 oed
  • bydd yn drosedd i berson o unrhyw oedran smygu mewn cerbyd preifat os oes unigolyn dan 18 oed yn bresennol neu os nad yw’r gyrrwr, gan gynnwys darpar yrrwr, yn atal rhywun rhag smygu mewn amgylchiadau o’r fath
  • nid yw’r rheolau’n berthnasol i e-sigaréts
  • nid yw’r gyfraith yn berthnasol os bydd unigolyn dan 18 oed yn smygu fel yr unig berson yn y cerbyd.
    Bydd yr heddlu ac awdurdodau lleol yn gorfodi’r rheoliadau.

Gallwch ddarganfod beth fydd y newid yma i'r gyfraith yn ei olygu i chi drwy ymweld â gwefan Cychwyn Iach Cymru (dolen allanol)