Skip to content

Ysmygu

Dolenni perthnasol

Ymgynghoriad ymhob ran o'r Deyrnas Unedig yw hwn sy'n ceisio barn am y rheoliadau drafft arfaethedig ar becynnu safonol ar gyfer cynnyrch tybaco.

Smygu yw achos pennaf afiechydon difrifol a marwolaethau cynnar y gellid eu hosgoi yng Nghymru.

Mae'n gyfrifol am ryw 5,500 o farwolaethau bob blwyddyn.

Rydym yn cymryd camau cryf i leihau ysmygu ac i atal pobl ifanc rhag manteisio arno yn y lle cyntaf i wella canlyniadau iechyd ar gyfer ein cymunedau.