Skip to content

Gwella iechyd a lles rhywiol pobl yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dau berson law yn llaw

Gwella iechyd rhywiol pobl yng Nghymru

Ar gyfer gwybodaeth iechyd rhywiol, ewch i Galw Iechyd Cymru (dolen allanol)

Beichiogi yn yr arddegau

Un o gamau allweddol Cynllun Gweithredu Iechyd a Lles Rhywiol ar gyfer Cymru, 2010-2015, yw lleihau'r cyfraddau beichiogi ymysg merched yn eu harddegau.  Byddwn yn cydweithio â'r Byrddau Iechyd Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac â Phartneriaethau Plant a Phobl ifanc.

Prosiect grymuso i ddewis

Cychwynnodd y prosiect hwn ar 2 Ebrill 2012, ac mae dwy elfen iddo. Elfen gyntaf y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o ddulliau atal cenhedlu gwrthdroadwy hirdymor (LARC). Mae'r ail elfen yn cynnwys archwilio'r cyngor ar ddulliau atal cenhedlu a roddir i ferched beichiog yn eu harddegau.

Mae merched ifanc sy'n beichiogi yn eu harddegau mewn mwy o berygl o feichiogi eto yn ystod eu harddegau.   Drwy annog dulliau atal cenhedlu gwrthdroadwy hirdymor (LARC), mae'n bosibl y gallwn leihau cyfraddau beichiogi. Am ragor o wybodaeth ar brosiect grymuso i ddewis, ewch i (dolen allanol)

Cynlluniau Cerdyn C

Gall pobl ifanc sy'n iau na 25 oed gael cyngor iechyd rhywiol cyfrinachol am ddim a chondomau am ddim drwy'r Cynlluniau Cerdyn Condom (Cerdyn C) ledled Cymru. Mae’r cynlluniau hyn yn gweithredu’n bennaf o ganolfannau ieuenctid a sefydliadau gwirfoddol. Am ragor o wybodaeth ar gynlluniau yn eich ardal, ewch i'r wefan (dolen allanol)