Skip to content

Hybu iechyd i ysgolion

Dolenni perthnasol

Astudiaethau achos o ddatblygiad personol a pherthynas pobl â’i gilydd mewn ysgolion sy’n rhan o’r Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru.
Astudiaethau achos ar iechyd a lles meddyliol o ygsolion sy’n ymwneud a Chynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.
Gwybodaeth am astudiaethau achos hybu iechyd o amrywiaeth o ysgolion ledled Cymru.
Plant yn chwarae
Hybu iechyd a lles plant

Rhwydwaith cynlluniau ysgolion iach Cymru (WNHSS)

Bu i gysylltiad Cymru gyda’r Rhwydwaith Ysgolion Hybu Iechyd Ewropeaidd arwain at ddatblygu Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru. Yn ddiweddarach cafodd hyn ei symleiddio yn rhwydwaith o gynlluniau lleol, Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru (WNHSS).

Rhwydwaith ysgolion hybu iechyd Ewropeaidd (ENHPS)

Crëwyd y Rhwydwaith Ysgolion Hybu Iechyd Ewropeaidd (ENHPS) ym 1992 fel partneriaeth rhwng Sefydliad Iechyd y Byd, y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop. Fe’i crëwyd i sefydlu model-ysgolion ym mhob gwlad. Byddai’r ysgolion hyn yn dangos effaith hybu iechyd yn sefydliad yr ysgol ac yna yn rhannu eu profiadau.

Mae Sue Bowker, Pennaeth Cangen, Pobl Ifanc a Phobl Hŷn ar hyn o bryd yn gweithredu fel Cydlynydd y DU ar gyfer yr ENHPS.