Skip to content

Cefnogi dewisiadau bwyd a diod iach ar gyfer staff ac ymwelwyr mewn ysbytai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfarwyddyd ar gyfer staff a gwifoddolwyr sydd yn gweithio mewn caffis, bwytai a mannau gwerthu sydd yn darparu bwyd a diod i staff ac ymwelwyr mewn ysbytai.
Mae'n cynnig cyngor ymarferol ar brynnu, coginio, gweini a hyrwyddo bwyd a diod iachach.