Skip to content

Canfod canser y croen - Sut i adnabod y newidiadau'n ddigon cynnar

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Clawr 'Canfod canser y croen - Sut i adnabod y newidiadau'n ddigon cynnar'
Mae canfod canser y croen yn gynnar yn achub bywydau, felly mae’n bwysig ein bod yn adnabod yr arwyddion.

Mae canser y croen yn gyffredin iawn yn y DU. Bydd canser y croen yn aml yn ymddangos gyntaf fel newid mewn man du [mole] neu ddarn o groen normal. Os byddwch yn sylwi ar newid sy’n digwydd dros gyfnod o wythnosau neu fisoedd, dylech weithredu ar unwaith.

Nid canser yw achos y rhan fwyaf o newidiadau, ond dylech ofyn i’r meddyg gael golwg arno.