Skip to content

Cymorth a chyngor: dogfennau

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae’r adran hon yn cynnig cymorth a chyngor er mwyn helpu chi ddefnyddio ein wefan, yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin.

Gallwch llawrllwytho neu phrintio y dogfennau isod.

Os oes unrhyw broblem, ac na allwch ddod o hyd i’r ateb yma; Neu, hoffech i ni gyhoeddi gwybodaeth arbenigol, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda: materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk.

Cwestiynau cyffredin: Defnyddio’r wefan hon

07/11/14
Mae’r ddogfen hon wedi ei chreu i roi cymorth i chi i ddefnyddio ein gwefan, gan gynnig atebion i'r cwestiynau cyffredin.