Skip to content

Swyddfa Dolgellau

sywddfa Dolgellau
Manylion cyswllt ar gyfer y swyddfa yn Dolgellau.

Ffordd Arran
Dolgellau
LL40 1LW

Ffôn: 01341 422199
Ffacs: 01341 422662
E bost: agriculture.caernarfon@wales.gsi.gov.uk

Oriau agor: Dydd Gwener, 9:00 - 16:30