Skip to content

Cymorth a chyngor

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dolenni er mwyn helpu chi cysylltu â ni, tanysgrifio i'n diweddariadau a cwestiynau cyfedinol ar gyfer ein wefan.

Ein wasanaeth cofrestru

Cewch y diweddariadau newydd gan ymgofrestru i'n cylchlythyr Gwlad ar-lein (dolen allanol).

Cwestiynau cyffredin: Defnyddio'r wefan hon

Cwestiynau cyffredin a'u atebion i helpu chi ddefnyddio'r wefan hon. Gallwch ei lawrllwytho neu phrintio gopi er mwyn helpu chi cael y bennaf o'n wefan.

Os hoffech gysylltu a ni, gallwch ebostio materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen