Skip to content

Cwestiynau cyffredin

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Atebion i'ch cwestiynau am "Plant!" Coeden ar gyfer pob plentyn yng Nghymru.

Rhestr o gwestiynau cyffredin ac ymatebion ar gyfer y cynllun Plant! Llywodraeth Cymru.

Cliciwch ar y teitl i'r dde o'r eicon isod am fynediad i’r ddogfen. Bydd hwn yn agor y ddogfen ar eich sgrin.

Gallwch cysylltu a ni: materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk, os bydd problem.