Skip to content

Prynu bwyd a diod o Gymru

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ble i brynu cynnyrch o Gymru.

Mae enw da Cymru ar gyfer cynhyrchu, gwerthu a gweini bwyd arloesol o safon bellach wedi cydio, yma yn y DU a thramor. Mae nifer o resymau dros brynu cynnyrch o Gymru a gallwch ddod o hyd i gynnyrch o Gymru mewn nifer o wahanol fannau.

Mae cogyddion yn chwilio am gynnyrch o Gymru ac mae siopwyr a chwsmeriaid  bwytai yn ei werthfawrogi’n fwy. Mae daearyddiaeth, yr hinsawdd ac arferion ffermio oll yn chwarae’u rhan, ond y buddsoddiad a wnaed yn y blynyddoedd diwethaf gan Lywodraeth Cymru i helpu cynhyrchwyr ddatblygu a marchnata bwyd a diod sy’n bennaf gyfrifol am y cynnydd yn yr ansawdd a’r ystod o gynnyrch o Gymru. Yn sail i hynny mae ein Strategaeth Cyrchu Lleol.

O ble y gall defnyddwyr brynu cynnyrch o Gymru?

Gallwch ddod o hyd i gynnyrch o ansawdd o Gymru ledled y wlad o siopau deli ac archfarchnadoedd i farchnadoedd a digwyddiadau bwyd. I gael rhagor o wybodaeth am gwyliau bwyd, siopau fferm a marchnadoedd ffermwyr, cliciwch ar y ddolen ar yr ochr chwith o'r sgrin.

Gallwch flasu cynnyrch o Gymru mewn nifer o sioeau bwyd. Mae gan gwmnïau o Gymru bresenoldeb mewn sioeau megis y BBC Good Food Show a’r Speciality and Fine Food Fair ynghyd â Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf. I gael rhagor wybodaeth am y sioeau bwyd cliciwch ar y ddolen yn y sydd ar yr ochr chwith o'r sgrin.

O ble y gall prynwyr masnach gyrchu cynnyrch o Gymru?

Cyfeiriadur Bwyd a Diod gan Bobl Cymru yw rhestr Llywodraeth Cymru o gynhyrchwyr bwyd a diod. Yn ogystal â rhestru cynhyrchwyr cynradd, y mae hefyd yn cynnwys adran ar gyfanwerthwyr a dosbarthwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn helpu cwmnïau i arddangos mewn sioeau masnach. Gallwch ymweld â stondinau bwyd a diod y cynhyrchwyr mewn sioeau bwyd a diod yng Nghymru, Lloegr a thramor er mwyn dysgu mwy amdanynt a blasu’u cynnyrch. I gael rhagor o fanylion am y sioeau y byddwn ni’n eu mynychu cysylltwch â RA-MDU@wales.gsi.gov.uk