Skip to content

Cofrestru

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Er mwyn manteisio ar ystod lawn gwasanaethau Cyswllt Ffermio, rhaid i chi gofrestru gyda ni.

Ffoniwch ein Canolfan Gwasanaeth ar 08456 000 813 er mwyn sicrhau eich fod chi wedi cofrestri gyda ni. Os na, bydd modd i chi gofrestru dros y ffôn neu mewn unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad lle y bydd Cyswllt Ffermio yn bresennol.  Yn ogystal, bydd modd i chi gofrestru gydag un o'n staff neu'n mentoriaid / cynghorwyr cymeradwy.

Mae'n staff rhanbarthol ar gael er mwyn trafod eich gofynion a'ch helpu i fanteisio ar wasanaethau wedi'u teilwra i'ch anghenion chi a'ch busnes.