Skip to content

Cyswllt Ffermio

Dolenni perthnasol

Cewch ar y dudalen hon wybodaeth am y Tîm Cysylltwyr Fferm a sut i gysylltu â nhw.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
logo Cyswllt Ffermio

Rhaglen integredig newydd o gymorth arloesi a throsglwyddo gwybodaeth, a fydd yn canolbwyntio ar wella proffidioldeb a pha mor gystadleuol yw busnesau fferm a choedwigaeth yng Nghymru.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu gweithgareddau hyfforddi ar-lein â chymhorthdal i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus, gweithgareddau i wella ffocws busnes a’r gallu i reoli busnesau fferm ac yn darparu mecanwaith fel y gellir mesur a gwella perfformiad a pha mor gystadleuol yw busnesau. 

Bydd hefyd yn cynnwys pecyn newydd o safleoedd ‘Arloesi’, ‘Arddangos’ a ‘Ffocws’ a fydd yn rhoi cyfle i ffermwyr a choedwigwyr weld y dulliau integredig, yr atebion a’r arferion arloesol diweddaraf a all helpu eu busnesau i ddatblygu yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae Cyswllt Ffermio yn recriwtio’r rhwydwaith newydd o safleoedd ‘Arddangos’ a ‘Ffocws’. Dylai ffermwyr a deiliaid coedwigaeth a hoffai gael eu hystyried ffonio Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Bydd y rhaglen newydd yn cael ei darparu gan Menter a Busnes a Lantra, gan weithio’n agos gyda Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy’n ganolfan ymchwil ac addysgu sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol. Bydd yn gweithio hefyd gyda chyrff ardollau cenedlaethol, Hybu Cig Cymru a AHDB Dairy i sicrhau dull integredig o sicrhau bod ffermwyr a choedwigwyr yn cael y wybodaeth, y cyngor a’r cymorth arloesi diweddaraf. 

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn fydd ar gael yn y rhaglen Cyswllt Ffermio newydd, ewch i wefan Cyswllt Ffermio (dolen allanol). Bydd angen i bob busnes ac unigolyn (gan gynnwys y rhai sydd eisoes wedi cofrestru o dan Raglen Cyswllt Ffermio 2007–2013) gofrestru gyda Cyswllt Ffermio o 1 Hydref 2015 ymlaen trwy ffonio Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Mae’r rhaglen newydd, a fydd yn dal i gael ei galw’n Cyswllt Ffermio, yn un o bedwar cynllun newydd o fewn Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014–2020, a fydd yn canolbwyntio’r buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru a’r UE i adfywio cymunedau gwledig a darparu cymorth ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru.