Skip to content

Cyswllt Ffermio

Dolenni perthnasol

Cewch ar y dudalen hon wybodaeth am y Tîm Cysylltwyr Fferm a sut i gysylltu â nhw.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
logo Cyswllt Ffermio

Drwy Cyswllt Ffermio, rydym yn cynnig cyngor, arweiniad, hyfforddiant a digwyddiadau i fusnesau ffermio a choedwigaeth.

Peidiwch a methu'r dyddiad cau i hawlio

Mae angen cyflwyno unrhyw ffurflenni hawlio Cyswllt Ffermio ar gyfer ceisiadau am wasanaethau cymorthdaledig sydd wedi eu cymeradwyo ers y 1 Hydref 2013 i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2015. Mae hyn yn cynnwys ffurflenni hawlio ar gyfer cymorth un i un trwy’r gwasanaeth Cynllun Fferm Gyfan, Gwasanaeth Cynghori Fferm a’r Rhaglen Datblygu Sgiliau. Mae’n rhaid i bob hawliad gynnwys y dystiolaeth gefnogol berthnasol, megis anfoneb gyda derbynneb a thystysgrifau. Bydd unrhyw hawliadau a dderbynnir ar ôl 31 Mawrth 2015 yn cael eu gwrthod.


Mae nifer o wasanaethau Cyswllt Ffermio cael eu hariannu’n llawn ar gyfer gwasanaethau eraill i fusnesau cymwys.

Gyda'n cymorth ni, gallech:

  • ystyried syniadau newydd a ffyrdd mwy effeithiol o weithio
  • lleihau allbynnau a gweithio'n fwy effeithlon
  • gweld beth sydd angen ei wella a sut i ddatrys problemau
  • manteisio ar hyfforddiant â chymhorthdal ar gyfer cyrsiau ymarferol a chyrsiau sy'n gysylltiedig â rheoliadau
  • dysgu am y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant a meincnodi'ch perfformiad
  • rhannu arferion gorau a manteisio ar wybodaeth ac arbenigedd  ffermwyr eraill ac arbenigwyr yn y diwydiant.

Am ragor o wybodaeth am holl wasanaethau Cyswllt Ffermio ac i gael gwybod pa ddigwyddiadau a gynhelir yn eich ardal chi, trowch at Menter a Busnes (dolen allanol).

Ariannir Cyswllt Ffermio trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, a ariannir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.