Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf

  • Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd dros benwythnos 21 a 22 Chwefror 2016. O'r herwydd mae'n bosib na fydd gwasanaeth RPW Ar-lein yn gweithio ar adegau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi.
  • Ewch i'ch tudalen Negeseuon i weld a oes yna gwestiynau am eich Taliad Sylfaenol nad ydych wedi’u hateb.
  • O fis Mawrth 2016, dim ond drwy'r porwr Google Chrome y bydd defnyddwyr Windows XP yn gallu mynd ar RPW Ar-lein. I gael rhagor o fanylion, darllenwch dudalen Gofynion RPW Ar-lein.

Byddwch yn ofalus ag ebyst a galwadau ffôn sy’n honni eu bod oddi wrth Wasanaeth Porth y Llywodraeth neu Taliadau Gwledig Cymru.  Wnawn ni byth eich ffonio na’ch ebostio i ofyn am wybodaeth ariannol neu i drosglwyddo arian i gyfrif arall.  Rhowch wybod i’ch banc os gwelwch unrhyw beth rhyfedd.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.

E-gylchlythyr Gwlad

Cofrestrwch yma i dderbyn e-gylchlythyr Gwlad. Bydd yr e-gylchlythyr yn danfon y newyddion a datblygiadau diweddaraf am fyd amaeth yn syth i’ch mewnflwch.