Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf 

  • Oherwydd gwaith cynnal a chadw TG pwysig ac hefyd gwaith ar Borth y Llywodraeth, ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i RPW ar-lein ar y dyddiadau canlynol: Dydd Mawrth 28 Ebrill 22.00 i ddydd Mercher 29 Ebrill 06.00, a
    Dydd Iau 30 Ebrill 17.00-19.00. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn achosi.
  • I gael gwybod sut mae defnyddio eich Mapiau Rhyngweithiol, ewch i ‘Sut i ddefnyddio RPW Ar-lein’ ar ochr dde’r dudalen.
  • Yn ychwanegol at lyfryn Rheolau'r Cais Sengl, mae rhagor o ganllawiau ar y bras-fapiau wedi'u rhoi yn yr adran Canllawiau am y Cynllun.
  • Ychwanegwyd Canllaw’r Cais Sengl ar ddatgan a thynnu nodweddion anghymwys at yr adran ar ganllawiau’r cynlluniau ar y ddewislen ar yr ochr.
  • I gael help i lenwi eich Ffurflen Cais Sengl ar-lein, cliciwch ar y ddolen ‘Sut i lenwi eich  ceisiadau ar-lein’ sydd ar ochr dde’r dudalen.
  • Gwyliwch allan am e-byst ffug sy'n honni eu bod gan Wasanaeth Porth y Llywodraeth. Teitl yr e-bost fydd 'Could not process Online Submission (Ni allwn brosesu'r Cais Ar-lein)'. Bydd atodiad gyda'r e-bost - peidiwch a'i agor gan fod firws ynddo. Peidiwch ag agor yr e-bost nag ymateb iddo - dilëwch ef ar unwaith.
  •  

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.