Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf 

 • Nodwch na fydd y system RPW Ar-lein ar gael:
  •    rhwng 18:00-19:00 ar ddydd Iau Mai 21
  •    ar Ddydd Sadwrn Mai 23 a Dydd Sul Mai 24.
 • Os ydych wedi cyflwyno SAF ar-lein, mae eich llythyr cydnabod a chrynindeb ar gael trwy RPW Ar-lein. Gallwch wneud newidiadau I’ch Data Caeau a Thir Comin hyd a 1 Mehefin 2015 heb gosb drwy gysylltu a RPW drwy’r wasanaeth negesuon ar-lein.
 • Mae Ffurflen Mynegi Diddordeb ar gyfer Adfer Coetir Glastir ar gael o'r 6 Mai tan 5 Mehefin.  Bydd ‘Sut i lenwi iech ceisiadau ar-lein' ar y cyfarwyddiadau ar yr ochr dde yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam ichi.  Cofiwch hefyd ddarllen Llyfryn Rheolau Adfer Coetir Glastir.
 • Mae fideo arddangos bellach ar gael am mapiau rhyngweithiol ac am sut i lenwi’r Ffurflen Cais Sengl ar-lein.
 • Yn ychwanegol at lyfryn Rheolau'r Cais Sengl, mae rhagor o ganllawiau ar y bras-fapiau wedi'u rhoi yn yr adran Canllawiau am y Cynllun.
 • Ychwanegwyd Canllaw’r Cais Sengl ar ddatgan a thynnu nodweddion anghymwys at yr adran ar ganllawiau’r cynlluniau ar y ddewislen ar yr ochr.
 • Gwyliwch allan am e-byst ffug sy'n honni eu bod gan Wasanaeth Porth y Llywodraeth. Teitl yr e-bost fydd 'Could not process Online Submission (Ni allwn brosesu'r Cais Ar-lein)'. Bydd atodiad gyda'r e-bost - peidiwch a'i agor gan fod firws ynddo. Peidiwch ag agor yr e-bost nag ymateb iddo - dilëwch ef ar unwaith.
 •  

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.