Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf 

  • Mae fersiwn ar-lein eich Ffurflen Cais Sengl 2014 ar gael nawr.
  • Nodwch na fydd y system RPW Ar-lein ar gael o 17:00 ar ddydd Llun 2 o Fawrth oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.
  • Bydd y cyfle i Fynegi Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch yn ailagor o 9 Chwefror hyd 6 Mawrth 2015.
  • Mae'r Map Rhyngweithiol wedi cael ei diweddaru i gynnwys gwybodaeth am unrhyw Ardaloedd Ffocws Ecolegol cofrestredig a dal cyn 16 Ionawr, 2015.
  • Mae ffurflen y Gronfa Genedlaethol (gan gynnwys y Prawf Cynhyrchu) ar gael.
  • Gwyliwch allan am e-byst ffug sy'n honni eu bod gan Wasanaeth Porth y Llywodraeth. Teitl yr e-bost fydd 'Could not process Online Submission (Ni allwn brosesu'r Cais Ar-lein)'. Bydd atodiad gyda'r e-bost - peidiwch a'i agor gan fod firws ynddo. Peidiwch ag agor yr e-bost nag ymateb iddo - dilëwch ef ar unwaith.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.