Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

Dolenni perthnasol

Llawlyfrau ynglyn â Ffurflen y Cais Sengl (SAF).
logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf

  • Ni fydd RPW ar-lein ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar:
    Dydd Iau 5 Fai 18:00 – 19:00
    Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.
  • Mae fideos arddangos Ffurflen Cais Sengl 2016 ar gael yn nawr.   
  • Mae eich Ffurflen ar gyfer y Cais Sengl ar gael nawr. Darllenwch dudalen ‘Sut i lenwi eich ceisaidau ar-lein’ am gyfarwyddiadau gam wrth gam i lenwi’ch Ffurflen ar gyfer y Cais Sengl 2016.
  • Ewch i'ch tudalen Negeseuon i weld a oes yna gwestiynau am eich Taliad Sylfaenol nad ydych wedi’u hateb.
  • Dim ond drwy'r porwr Google Chrome y bydd defnyddwyr Windows XP yn gallu mynd ar RPW Ar-lein. I gael rhagor o fanylion, darllenwch dudalen Gofynion RPW Ar-lein.

Byddwch yn ofalus ag ebyst a galwadau ffôn sy’n honni eu bod oddi wrth Wasanaeth Porth y Llywodraeth neu Taliadau Gwledig Cymru.  Wnawn ni byth eich ffonio na’ch ebostio i ofyn am wybodaeth ariannol neu i drosglwyddo arian i gyfrif arall.  Rhowch wybod i’ch banc os gwelwch unrhyw beth rhyfedd.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.

E-gylchlythyr Gwlad

Cofrestrwch yma i dderbyn e-gylchlythyr Gwlad. Bydd yr e-gylchlythyr yn danfon y newyddion a datblygiadau diweddaraf am fyd amaeth yn syth i’ch mewnflwch.