Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

Dolenni perthnasol

Manylion ar gyfer llawlyfrau a ffurfleni sy'n gysylltiedig a'r cynlluniau amaethyddol mewn gweithrediad a hyn o bryd.
logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf

  • Mae’n bosib na fydd RPW Ar-lein ar gael o bryd i’w gilydd oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Dydd Mercher 3rd Mai 10:00 – 17.00. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.
  •  
  • Bydd Swyddfeydd Blaen yn darparu cymorth digidol (DA) mewn ymateb i alw gan gwsmeriaid yn ystod oriau estynedig rhwng 02 Mai a 15 Mai. Rhaid i holl gwsmeriaid trefnu apwyntiad DA drwy gysylltu â CCC ar 0300 062 5004.
     
  • Rhaid i  gwsmeriaid newydd (heb gofrestru o’r blaen) sydd angen cymorth i gofrestru tir ac i gyflwyno SAF gysylltu â CCC ar frys oherwydd gall  y broses hon gymryd amser.
Byddwch yn ofalus ag ebyst a galwadau ffôn sy’n honni eu bod oddi wrth Wasanaeth Porth y Llywodraeth neu Taliadau Gwledig Cymru. Wnawn ni byth eich ffonio na’ch ebostio i ofyn am wybodaeth ariannol neu i drosglwyddo arian i gyfrif arall. Rhowch wybod i’ch banc os gwelwch unrhyw beth rhyfedd.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf. Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.

E-gylchlythyr Gwlad

Cofrestrwch yma i dderbyn e-gylchlythyr Gwlad. Bydd yr e-gylchlythyr yn danfon y newyddion a datblygiadau diweddaraf am fyd amaeth yn syth i’ch mewnflwch.

Cyswllt Ffermio

Ymunwch yma i dderbyn e-gylchlythyr Cyswllt Ffermio. Bydd yn cael ei anfon yn syth i’ch mewnflwch a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi a newyddion am ystod newydd, well Cyswllt Ffermio o wasanaethau a digwyddiadau sydd ar y gweill.

Er mwyn manteisio ar yr ystod lawn o wasanaethau, hyfforddiant a digwyddiadau sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru ar y rhaglen newydd. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru. Am wybodaeth bellach ewch i wefan Cyswllt Ffermio.