Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

Dolenni perthnasol

Llawlyfrau ynglyn â Ffurflen y Cais Sengl.
Bydd Rheolwyr Tir a Busnesau Fferm ledled Cymru yn cael cyfle i wneud cais am Waith Cyfalaf o dan Gynllun newydd Grantiau Bach Glastir.
logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf

  • Ni fydd “Rheoli fy Nhir” na “Mapiau Rhyngweithiol” ar gael rhwng dydd Iau, 23 a dydd Llun, 27 Chwefror oherwydd gwaith cynnal angenrheidiol. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.
  • Ni fydd RPW ar-lein ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar: Dydd Iau 23 Chwefror 16:00 – 17:00. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Byddwch yn ofalus ag ebyst a galwadau ffôn sy’n honni eu bod oddi wrth Wasanaeth Porth y Llywodraeth neu Taliadau Gwledig Cymru. Wnawn ni byth eich ffonio na’ch ebostio i ofyn am wybodaeth ariannol neu i drosglwyddo arian i gyfrif arall. Rhowch wybod i’ch banc os gwelwch unrhyw beth rhyfedd.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf. Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.

E-gylchlythyr Gwlad

Cofrestrwch yma i dderbyn e-gylchlythyr Gwlad. Bydd yr e-gylchlythyr yn danfon y newyddion a datblygiadau diweddaraf am fyd amaeth yn syth i’ch mewnflwch.

Cyswllt Ffermio

Ymunwch yma i dderbyn e-gylchlythyr Cyswllt Ffermio. Bydd yn cael ei anfon yn syth i’ch mewnflwch a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi a newyddion am ystod newydd, well Cyswllt Ffermio o wasanaethau a digwyddiadau sydd ar y gweill.

Er mwyn manteisio ar yr ystod lawn o wasanaethau, hyfforddiant a digwyddiadau sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru ar y rhaglen newydd. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru. Am wybodaeth bellach ewch i wefan Cyswllt Ffermio.