Skip to content
 • Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi annog proseswyr a gweithgynhyrchwyr bwyd a diod bychain Cymru i wneud cais am eu cyfran o’r cyllid gwerth £800,000

 • Cymryd gwaith dyfalu allan o ffermio - Ffermwr ifanc o Bowys yn troi at Raglen Cyswllt Ffermio er mwyn gwella effeithlonrwydd ar y fferm

 • Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cyhoeddi crynodeb newyddion rheolaidd ar y pynciau sy’n ymwneud â'r rhaglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Drwy ein cylchlythyr byddwn yn tynnu sylw at newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio ynghyd ag enghreifftiau o arfer da ac arloesedd o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Ychwanegwyd yn Ddiweddar:

Digwyddiadau

Gweithdy - Cynllun Cydweithredu a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi

 • 05 Mai 2017

 • 10:15 - 15:30

Maesmawr Hall Hotel, Caersws, Powys, SY17 5SF

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru weithdy o dan arweiniad Uned Gymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru. 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Digwyddiad Defnydd Tir

 • 22 Mawrth 2017

Cymru Gyfan

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ei gweithdy cymorth cyntaf ar gyfer defnydd tir yn y dyfodol a westeiwyd gan Uned Cefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru ar 22 Mawrth 2017 yn Hafod a Hendre, Llanfair-ym-Muallt.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Ffeiriau Cyllido 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Ffeiriau Cyllido 

 • 02 Mawrth 2017

Cymru Gyfan

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru 3 ffair gyllido wledig ar draws Cymru yn ystod Mawrth 2017.

Gweithdy LEADER

 • 03 Awst 2016

Tŷ Ladywell, Y Drenewydd

Daeth rhyw 50 o unigolion i'r digwyddiad ac roedd cyrff gweinyddol holl grwpiau Gweithredu Lleol Cymru wedi'u cynrychioli.

Ddigwyddiad Periscope Byw Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

 • 24 Mai 2016

Cynhaliodd Rhwydwaith Gwledig Cymru ddigwyddiad Periscope Byw er mwyn hyrwyddo ymhellach y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig.

Rhaglen Datblygu Gwledig

Yn cefnogi cymunedau a busnesau gwledig; yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy.

Dewch o hyd i ni ar

 • Twitter
 • Flickr
 • Youtube