Skip to content

Grant Busnes i Ffermydd

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol, 

Mae'r grant yn cyfrannu 40% tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw fel rhai sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Bydd £40 miliwn ar gael dros 4 blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a'r mwyaf sydd ar gael yw £12,000. Dim ond un cais fydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer pob busnes drwy gydol oes y Cynllun.

Bydd 3 chyfnod ymgeisio ym mlwyddyn ariannol 2017 - 2018 gyda phob cyfnod yn para 2 fis. Bydd y cyfle cyntaf i ymgeisio ym mis Mai 2017, yr ail ym mis Awst 2017 a'r trydydd ym mis Chwefror 2018.

Bydd yr eitemau cyfalaf yn cael eu pennu ynghyd â’u cost safonol. Gwelir rhestr lawn o’r eitemau yn y canllawiau isod.

Pwysig: Mae’r ffurflen gais ar gael yma.

Yn y cyfamser, sicrhewch eich bod wedi mynychu un o ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio – Ffermio Ar Gyfer Y Dyfodol, er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i wneud cais.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, gallwch e-bostio: FBG@wales.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen