Skip to content

Grant Busnes i Ffermydd

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol, 

Mae'r grant yn cyfrannu 40% tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw fel rhai sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Bydd £40 miliwn ar gael dros 4 blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a'r mwyaf sydd ar gael yw £12,000. Dim ond un cais fydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer pob busnes drwy gydol oes y Cynllun.

Bydd 3 chyfnod ymgeisio ym mlwyddyn ariannol 2017 - 2018 gyda phob cyfnod yn para 2 fis. Bydd y cyntaf yn agor 2 Mai 2017 ac yn cau ar ddydd Gwener 30 Mehefin  2017, gydag un i’w ddilyn ym mis Awst 2017 a Chwefror 2018.

Bydd yr eitemau cyfalaf yn cael eu pennu ynghyd â’u cost safonol. Gwelir rhestr lawn o’r eitemau yn y canllawiau isod.

Pwysig: Mae’r ffurflen gais ar gael yma.

Yn y cyfamser, sicrhewch eich bod wedi mynychu un o ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio – Ffermio Ar Gyfer Y Dyfodol, er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i wneud cais.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, gallwch e-bostio: FBG@wales.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen