Skip to content

Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Canllawiau

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Canllawiau i noddwyr sy'n gwneud cais am gyllid ac sy’n cyflawni prosiectau o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Nod y dogfennau hyn yw darparu cymorth i noddwyr prosiectau ar y gweithdrefnau ar gyfer gweithgareddau prosiect sy'n cael arian o dan y Rhaglenni Gwledig.