Skip to content

Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007 - 2013

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd y Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013 yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflwyno gweithgareddau sy’n cefnogi cefn gwlad a chymunedau gwledig.

Rhan 1: Prif destun 

Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013 yw'r system y mae Llywodraeth Cymru yn ei defnyddio i gyflwyno gweithgareddau sy’n cefnogi cefn gwlad a chymunedau gwledig.  Mae'r gweithgareddau hyn yn ein galluogi i reoli'r maes amaeth a’r amgylchedd mewn dull cynaliadwy.

Rhan 2: Dadansoddiad o'r sefyllfa

Mae rhan 2 yn egluro'r sefyllfa gyfredol yng Nghymru wledig gan ddefnyddio data i ddangos y canlynol:

  • cryfderau 
  • gwendidau
  • anghenion
  • bylchau a'r potensial i ddatblygu cefn gwlad.

Atodiad 1: Mesurau 'fiche'

Disgrifiad o bob un o'r mesurau sy'n cael eu rhoi ar waith o dan y Cynllun Datblygu Gwledig.  Mae'r mesurau hyn yn ymwneud â'r cynlluniau sy'n cael eu cyflwyno a'u hariannu'n rhannol o 2007 i 2013.

Atodiad 2: Rhag-werthusiad

Mae Atodiad 2 yn rhoi gwybodaeth ynglyn â'r gwerthusiad a wnaed cyn y rhoddwyd Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013 ar waith.  Gwnaed y gwerthusiad hwn er mwyn sicrhau bod y cynnnig yn llwyddiannus.

Atodiad 3: astudiaeth asesu strategol yr amgylchedd

Mae Atodiad 3 yn rhoi mwy o wybodaeth ynglyn â'r broses sy'n cael ei chyflawni gyda datblygiad y Cynllun Datblygu Gwledig. Mae'r asesiad yn sicrhau bod y Cynllun Datblygu Gwledig yn cyfrannu'n gadarnhaol tuag at lefel uwch o ddiogelwch amgylcheddol y mae disgwyl i raglenni sy'n cael eu hariannu gan arian Ewropeaidd ei ddarparu.

Atodiadau

Mae'r Atodiadau'n cynnwys gwybodaeth ategol sy'n ymwneud â Chynllun Datblygu Gwledig 2007-2013.

Lawrlwytho Dogfen