Skip to content

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Dolenni perthnasol

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, ei phenderfyniad ynghylch sut y mae am weld Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) yng Nghymru yn cael ei dalu.
Mae’r ddogfen hon yn esbonio’r penderfyniadau ynghylch a ddiwygio taliadau uniongyrchol Colofn 1 y Polisi Amaethyddol Cyffredin i ffermwyr.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
gwartheg mewn cae

Mae’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn galluogi ni i ariannu gweithgareddau sy’n cefnogi ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau gwledig.

Mae’r gweithgareddau hyn yn ein hannog i reoli amaeth a’r amgylchedd mewn dull cynaliadwy. Mae pedwar maes allweddol:

  • amaethyddiaeth
  • coedwigaeth, yr amgylchedd a chefn gwlad
  • y gadwyn gyflenwi  ar gyfer amaethyddiaeth  a choedwigaeth
  • ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig.

Polisi Undeb Ewropeaidd yw’r PAC sy’n cael ei addasu at ddefnydd Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Ym mis Ionawr 2014, cyhoeddwyd penderfyniadau Llywodraeth Cymru ynghylch Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru, a fyddai’n dechrau ym mis Ionawr 2015 i gymryd lle’r Cynllun Taliad Sengl. Yn hydref 2014, cafodd ein deddfwriaeth ddomestig ei herio a’i diddymu. Arweiniodd hynny at ymgynghoriad newydd ar Gynllun y Taliad Sylfaenol ar 31 Mawrth. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 23 Mehefin gyda 233 o ymatebion.

Gwnaeth y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd ddatganiad ar 7 Gorffennaf 2015 i gadarnhau ei phenderfyniad ar opsiynau talu’r Taliad Sylfaenol. Penderfynodd ar gyfradd safonol gyda chyfnod pontio o bum mlynedd tan 2019 gyda thaliadau ailddosbarthu. Bydd hynny’n golygu taliad ychwanegol ar 54 hectar cyntaf fferm yr hawlydd.