Skip to content

Ffermio a chefn gwlad

Cymru gwledig

Ar y cyd â sefydliadau eraill y llywodraeth, yn gweithio at rheoli’r amgylchedd amaethyddol yn gynaliadwy.

Cymorth i'r gymuned ffermio

Mae “Farming Help” yn dwyn ynghyd tair elusen genedlaethol sy'n gweithio er budd y gymuned ffermio.

Gwlad

Gwlad ydy ein cylchgrawn bob deufis i ffermwyr, busnesau coedwigaeth a phawb sydd â diddordeb mewn ffermio ac yng nghefn gwlad Cymru. Mae’n llawn newyddion, cyngor a gwybodaeth hawdd eu ffeindio a’u deall.

Yn Gwlad arlein, cewch bopeth sydd yn y cylchgrawn papur. A hefyd storïau wrth iddyn nhw dorri, fideos, cyfweliadau a chyhoeddiadau.

Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru

Mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru yn galluogi ni i gyflwyno gweithgareddau sy’n cefnogi cefn gwlad a chymunedau gwledig yn ein galluogi i reoli'r maes amaeth a’r amgylchedd mewn dull cynaliadwy, fel rhan o Bolisi Amaethyddol Cyffredin.

Mae'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru: Gwerthusiadau Rhaglen (dolen allanol) yn cynnwys gwahanol adroddiadau gwerthuso sydd wedi'u paratoi ar ran neu ar y cyd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.