Skip to content

Llai o fagiau siopa untro’n cael eu defnyddio

Mae’r crynodeb hwn gan 13 o fanwerthwyr yn dangos bod 35 - 96% yn llai o fagiau untro’n cael eu defnyddio ers cyflwyno’r tâl.
  • manwerthwyr bwyd – lleihad o 96% i 70% 
  • ffasiwn – lleihad o 75% i 68%
  • nwyddau’r tŷ – lleihad o 95% 
  • gweini bwyd – lleihad o hyd at 45% 
  • telathrebu – lleihad o 85%.