Skip to content

Tân gwyllt

O dan Reoliadau Tân Gwyllt 2004 mae’n anghyfreithlon bellach i danio tân gwyllt rhwng un ar ddeg o’r gloch y nos a saith o’r gloch y bore.

Bydd gan awdurdodau lleol yr hawl i roi goddefebau ar gyfer achlysuron arbennig.

Mae tân gwyllt yn rhoi pleser ac adloniant o gwmpas Noson Tân Gwyllt, Nos Galan ac ar achlysuron arbennig eraill drwy’r flwyddyn. Pan fydd hyn yn digwydd yn gyson, fodd bynnag, gall gael effaith ddrwg ar y bobl mwyaf sensitif yn ein cymdeithas, anifeiliaid anwes a bywyd gwyllt ac effeithio ar ansawdd bywyd mewn mannau cyhoeddus ac ar dir preifat.

O dan Reoliadau Tân Gwyllt 2004 (dolen allanol) bydd cyfnod y gwaharddiad yn dechrau’n hwyrach ar y pedair noson o’r flwyddyn pan ddefnyddir tân gwyllt mewn digwyddiadau traddodiadol neu ddiwylliannol. Ar Nos Galan, y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a Diwali bydd y cyfnod y gwaharddiad yn hwyrach ac yn dechrau am 1 o’r gloch y bore.

Ar 5 Tachwedd, rhaid rhoi’r gorau i danio tân gwyllt am hanner nos.

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn cyfyngu ar bwy sy’n gallu prynu tân gwyllt a lefel y sŵn. Ymysg pethau eraill, maent hefyd yn cyflwyno cynllun trwyddedu, o 1 Ionawr 2005 ymlaen, ar gyfer cyflenwi tân gwyllt y tu allan i gyfnodau penodol.

Mae rhagor o wybodaeth am ddiogelwch tân gwyllt a’r gyfraith ar gael yn wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (dolen allanol, Saesneg yn unig) ac ar wefan Royal Society for the Prevention of Accidents (dolen allanol, Saesneg yn unig).