Skip to content

Cyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol

Tonnau swn

Yn ôl y Gyfarwyddeb hon, mae’n ofynnol inni baratoi mapiau sŵn ar gyfer prif ffyrdd a rheilffyrdd yng Nghymru, ac ar gyfer trafnidiaeth a diwydiant mawr yn nhrefi a dinasoedd mwyaf Cymru.

Mae’n ofynnol hefyd, yn ôl y Gyfarwyddeb hon, inni baratoi cynlluniau gweithredu sy’n seiliedig ar y mapiau sŵn hynny, a dweud beth fyddwn yn ei wneud, yn ystod y cyfnod rhwng 2013 a 2018, am sŵn sy’n cael ei greu gan drafnidiaeth a diwydiant yn yr ardaloedd sydd wedi’u cynnwys ar y mapiau.

Cafodd y mapiau sŵn ar gyfer Cymru eu creu ar sail gwaith cyfrifo yn hytrach nag ar sail mesuriadau. Dylid eu hystyried yn fan cychwyn yn unig ar gyfer nodi’r ardaloedd hynny y mae angen rhoi blaenoriaeth iddynt wrth weithredu. Mae rhagor o wybodaeth am y mapiau i’w gweld ar y tudalennau “Ail gylch mapio sŵn”.

Rydym ni a’r sefydliadau eraill sy’n gyfrifol am reoli sŵn yng Nghymru wedi penderfynu paratoi un cynllun ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n ymdrin â’r holl fathau o sŵn sy’n cael ei greu gan ddyn, gan gynnwys sŵn yn eich cymdogaeth.