Skip to content

Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Effeithlonrwydd ac Arbedion Ynni

Dolenni perthnasol

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer. Mae'r tudalennau hyn yn sôn am y pethau yr ydym yn eu gwneud.

Rydym wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni. Mae’r cynllun wedi canolbwyntio ar yr hyn ry’n ni’n ei wneud. Bydd yn hyrwyddo lles amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol pobl Cymru.

Aethom ati i ymgynghori ynghylch y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni yn 2009. Ar ôl derbyn yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn fe gyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig o’r Strategaeth Tlodi Tanwydd yn 2010 a fersiwn ddiwygiedig o’r Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni yn 2011.

Mae fersiwn derfynol o’r cynllun ar gael ar ochr chwith y dudalen hon.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â thîm y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni.

E-bost: neespteam@wales.gsi.gov.uk