Skip to content

Llygod Bengrwn y Dŵr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diogelir Llygod y Dŵr o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd).

Cafodd y dogfennau canlynol eu cynhyrchu yn 2008 yn dilyn newidiadau i ddeddfwriaeth. Maent yn rhoi canllawiau ar y newidiadau a chyngor i ddatblygwyr mewn cysylltiad â Llygod y Dŵr.