Skip to content

Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd

Corff annibynnol yw’r Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd sy’n cynghori Llywodraethau Prydain ar y newid yn yr hinsawdd.  Mae’n cyflwyno adroddiadau i Senedd y DU ar y gwaith sy’n cael ei wneud.

Blaenoriaethau’r Pwyllgor yw:

  • rhoi cyngor annibynnol i’r Llywodraeth ar osod a chyflawni cyllidebau a thargedau carbon; 
  • monitro ymdrechion i leihau allyriadau ac i gadw at gyllidebau carbon; 
  • cynnal ymchwil ac astudiaethau annibynnol o’r newid yn yr hinsawdd;
  • gweithio gyda chynrychiolwyr sy’n gweithio ar y newid yn yr hinsawdd yn y DU.

Wyth o arbenigwyr mewn newid hinsawdd, gwyddoniaeth ac economeg yw aelodau’r Pwyllgor o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Adair Turner.  Mae gan y Pwyllgor Is-bwyllgor Ymaddasu i ystyried beth sydd ei angen i baratoi at hinsawdd sy’n newid.  

Rydym yn noddi’r Pwyllgor ar y cyd â Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Gogledd Iwerddon.

Ewch i:  Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd (dolen allanol, Saesneg yn unig)