Skip to content

Cynllun Carbon y DU

Cafodd y Cynllun Carbon ei gyhoeddi gan yr Adran Ynni a Newid Hinswadd ym mis Mawrth 2011.  Mae’n gosod allan bolisi’r DU ynghylch beth i’w wneud ynghylch y newid yn yr hinsawdd ac yn cynnwys pennod am y camau a gymerir yng Nghymru.

Mae’r Cynllun yn disgrifio’r camau y bydd pob adran yn eu cymryd dros y pum mlynedd nesaf, a’r amserlen ar gyfer y camau hynny.  Bydd adroddiadau chwarterol ar y camau hyn yn cael eu cyhoeddi ar wefan Rhif 10.

Ewch i: Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ewch i: wefan Rhif 10 – Tudalennau Ynni a Newid Hinsawdd (dolen allanol, Saesneg yn unig)