Skip to content

Mesur cynnydd

Freshwater West

Nid yw paratoi at y newid yn yr hinsawdd yr un peth â lleihau allyriadau.

Nid yw paratoi at y newid yn yr hinsawdd yr un peth â lleihau allyriadau. Nid oes uned, fel carbon deuocsid, sy’n mesur pa mor barod y mae corff neu gymdeithas i wynebu effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Er hynny, rydym wrthi’n datblygu set o ddangosyddion i fonitro a ydym yn gwneud Cymru’n fwy abl i wynebu’r newid yn yr hinsawdd.