Skip to content

Sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar Gymru

Rydym yn gwybod bod yr hinsawdd yn mynd i newid rhywfaint ac y bydd hyn yn effeithio ar fywyd yng Nghymru.

Rhaid felly datblygu’r dystiolaeth rydym yn ei defnyddio i’n helpu i ddeall pa beryglon i Gymru a ddaw yn sgil y newid yn yr hinsawdd; y canlyniadau posibl; a y sialensiau a’r cyfleoedd a ddaw gyda’r newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn noddi’r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd a fydd yn ein helpu i ddeall y newidiadau hyn.

Gallwch gael gwybodaeth fanwl am hinsawdd bresennol Cymru ar wefan y Met Office (dolen allanol).

Mae Rhagolygon Hinsawdd y DU (UKCP09) (dolen allanol) yn dweud wrthym sut mae’n hinsawdd yn debygol o newid yn yr unfed ganrif ar hugain.