Skip to content

Symud ac adnabod anifeiliaid fferm

Dolenni perthnasol

Mae angen gwybodaeth am y gadwyn fwyd ar gyfer ceffylau, merlod ac asynnod.
Cewch wybod pam bod angen cadw llyfr y ddiadell, a gallwch lawrlwytho'r llyfryn sy'n cael ei argymell gan Lywodraeth Cymru.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
mochyn yn cae

Mae rheolau llym ar waith ynghylch symud anifeiliaid fferm, a hynny er mwyn atal clefydau rhag ymledu. Mae’n rhaid i ni allu adnabod pob anifail er mwyn cadw llygad ar ei symudiadau.

Os bydd achosion o glefyd mae'n hanfodol gwybod union leoliad pob da byw fel y gellir cyflwyno mesurau effeithiol ar gyfer rheoli a dileu feirysau hynod heintus.

Er mwyn ceisio atal clefydau rhag lledu ceir rheolau llym ynghylch adnabod da byw a rheoli eu symudiadau. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i chi hyd yn oed os ydych ond yn cadw un anifail o'r rhywogaethau perthnasol.

Lawrlwytho Dogfen