Skip to content

Symud ac adnabod anifeiliaid fferm

Dolenni perthnasol

Mae angen gwybodaeth am y gadwyn fwyd ar gyfer ceffylau, merlod ac asynnod.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Os bydd achosion o glefyd mae'n hanfodol gwybod union leoliad pob da byw fel y gellir cyflwyno mesurau effeithiol ar gyfer rheoli a dileu feirysau hynod heintus.

Er mwyn ceisio atal clefydau rhag lledu ceir rheolau llym ynghylch adnabod da byw a rheoli eu symudiadau.

Mae’n rhaid i ni allu adnabod pob anifail er mwyn cadw llygad ar ei symudiadau.

Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i chi hyd yn oed os ydych ond yn cadw un anifail o'r rhywogaethau perthnasol.