Skip to content

Feirws Schmallenberg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Diadell o ddefaid

Feirws newydd sydd wedi’i ganfod mewn gwartheg, defaid a geifr yw feirws Schmallenberg (SBV). Nid yw SBV yn glefyd hysbysadwy.

Mae’r feirws hwn yn rhan o grŵp o feirysau sy’n cael eu lledaenu gan bryfed (gwybed gan fwyaf). Canfuwyd y clefyd hwn am y tro cyntaf yn yr Almaen yn 2011 ac ers hynny mae wedi’i weld mewn sawl ardal yng ngogledd a gorllewin Ewrop a’r DU.

Y tro cyntaf y canfuwyd SBV yng Nghymru oedd ar safle yng Ngheredigion ym mis Medi 2012.

Mae’r feirws wedi cael ei gysylltu â chlefyd ysgafn/cymedrol byr mewn gwartheg aeddfed. Mae achosion o erthyliad hwyr neu nam geni wedi’u gweld mewn defaid, geifr a gwartheg newydd-anedig.

Mae brechiad rhag SBV bellach wedi’i awdurdodi ar gyfer y farchnad, ac mae ar gael i’w ddefnyddio ar draws y DU. I gael rhagor o wybodaeth am y brechiad, dylai perchnogion da byw gysylltu â’u milfeddygon preifat.

Dolenni perthnasol:

Asesiad effaith yr UE (dolen allanol - Saesneg yn unig).

Feirws Schmallenburg: dadansoddiad o'r ddata epidemiolegol - Tachwedd 2012 (dolen allanol - Saesneg yn unig)