Skip to content

Rhaglen dileu TB mewn Gwartheg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Arbrofi am TB

Sefydlwyd y rhaglen dileu TB er mwyn cyflawni'n nod tymor hir o ddileu TB mewn gwartheg yng Nghymru.

Rydym yn delio â TB gwartheg yn yr un ffordd ag unrhyw glefydau anifeiliaid eraill:

  • ei ganfod
  • delio â ffynhonnell yr haint
  • ei ddileu
  • ei atal rhag dychwelyd.

Gall TB gwartheg effeithio ar famaliaid o bob math. Felly mae'r rhaglen i ddileu TB yn ceisio delio â phob ffynhonnell o haint TB:

  • gwartheg
  • anifeiliaid domestig heblaw gwartheg, fel lamas ac alpacas
  • bywyd gwyllt fel moch daear a cheirw.

Bydd y dulliau rheoli sydd gennym i fynd i'r afael â'r clefyd ymysg gwartheg yn parhau i fod yn sylfaen i'n rhaglen. Drwy frechu moch daear, rydym hefyd yn delio â'r haint ymysg y boblogaeth moch daear.

 

Mae'n rhaglen hefyd yn ceisio delio â TB ymysg anifeiliaid eraill fel camelidau a cheirw gwyllt. Rydym wedi cyflwyno pwerau cyfreithiol sy'n caniatáu i ni reoli TB ymysg camelidau yn yr un ffordd â gwartheg. Rydym hefyd yn monitro lefel TB gwartheg yn rheolaidd ymysg ceirw gwyllt wedi'u difa.

 

Mesur cynnydd

 

Rydym yn ymrwymo i fesur cynnydd y rhaglen dileu TB ac i ddarparu gwybodaeth dryloyw a haedd ei chael.  Ffigurau blynyddol Cymru ar gyfer 2008-2014 yw:

 

2009 - 1,186 o achosion newydd o TB a 11,671 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB
2010 - 1,039 o achosion newydd o TB a 7,618 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB
2011 - 1,046 o achosion newydd o TB a 8,068 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB
2012 - 1,109 o achosion newydd o TB a 9,289 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB
2013 - 877 o achosion newydd o TB a 6,102 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB
2014 - 854 o achosion newydd o TB a 6,379 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB
2015 - 837 o achosion newydd o TB a 8,103 o wartheg yn cael eu difa oherwydd TB

 

Me ystadegau cenedlaethol a rhanbarthol mwy manwl ar gael yn y Adroddiad Gwyliadwriaeth Blynyddol ac ar gov.uk (dolen allanol - Saesneg yn unig).

 

Dangosfwrdd TB

 

Rydym wedi datblygu dangosfwrdd TB i gyflwyno data gweledol am TB ac i wneud yr wybodaeth yn hawdd ei deall. Mae’r dangosfwrdd yn dangos sefyllfa’r clefyd trwy Gymru a’r gwaith sy’n cael ei wneud trwy’n rhaglen dileu TB.