Skip to content

Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru - Arolwg bioddiogelwch

Dolenni perthnasol

Y Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yw ein cynllun ar gyfer gwella safonau iechyd a lles anifeiliaid a gedwir.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Grwp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â ni i ddysgu ffermwyr am arferion bioddiogelwch da a’u manteision.

Bydd angen ystyried y mesurau bioddiogelwch ar y fferm gan eu bod:

  • yn helpu i ddiogelu iechyd yr anifeiliaid trwy rwystro clefydau heintus rhag lledaenu rhwng ffermydd ac o fewn ffermydd
  • mae llai o glefydau’n golygu anifeiliaid iach a mwy o elw
  • yn helpu i ddiogelu iechyd pobl
  • yn helpu’r diwydiant i reoli a diddymu clefydau costus.

Prif amcan yr arolwg hwn yw asesu faint y mae ffermwyr yn ei ddeall am fioddiogelwch, yn enwedig:

  • faint maen nhw’n ei wybod ac yn ei ddeall am y mesurau bioddiogelwch diweddaraf
  • pa arferion bioddiogelwch y maen nhw’n eu dilyn ar eu fferm
  • pa ffordd sy’n well ganddyn nhw i chwilio a chael gwybodaeth am fioddiogelwch.

Mae’r Adroddiad ar yr Arolwg Bioddiogelwch yn cyflwyno canlyniadau’r arolwg hwn ac ymateb Prif Swyddog Milfeddygol Cymru.

Lawrlwytho Dogfen