Skip to content

Bioddiogelwch

Dolenni perthnasol

Mae arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth da yn bwysig o ran lleihau risg haint TB gwartheg.
Amcan y llawlyfr hwn yw rhoi wybodaeth a chyngor i ffermwr gwartheg ar chwe clefyd.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Gwartheg eidion mewn cae
Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.

Rhaid atal clefydau, yn enwedig clefydau hientus iawn fel Clwy’r Traed a’r Genau, rhag lledaenu.

Mae Bioddiogelwch Effeithiol yn sicrhau tawelwch meddwl, anifeiliaid iach a busnes sy’n rhedeg yn well.

Mae manteision o gynnal Bioddiogelwch da yn cynnwys:

  • Yn helpu i amddiffyn eich anifeiliaid, anifeiliaid eich cymdogion a chefn gwlad.
  • Yn helpu i gadw clefydau allan.
  • Yn atal y potensial o ledaenu clefydau.
  • Yn helpu i gadw anifeiliaid yn iach.
  • Yn gallu torri costau atal a thrin clefydau.
  • yn gallu gwneud y fferm yn fwy effeithlon.