Skip to content

Bioddiogelwch

Dolenni perthnasol

Mae arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth da yn bwysig o ran lleihau risg haint TB gwartheg.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.

Rhaid atal clefydau, yn enwedig clefydau hientus iawn fel Clwy’r Traed a’r Genau, rhag lledaenu.

Mae Bioddiogelwch Effeithiol yn sicrhau tawelwch meddwl, anifeiliaid iach a busnes sy’n rhedeg yn well.

Mae manteision o gynnal Bioddiogelwch da yn cynnwys:

  • yn helpu i amddiffyn eich anifeiliaid, anifeiliaid eich cymdogion a chefn gwlad
  • yn helpu i gadw clefydau allan
  • yn atal y potensial o ledaenu clefydau
  • yn helpu i gadw anifeiliaid yn iach
  • yn gallu torri costau atal a thrin clefydau
  • yn gallu gwneud y fferm yn fwy effeithlon.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Amddiffyn eich buches rhag TB (Maint Ffeil: 212KB)