Skip to content

Cod ymarfer

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth ar safonau lles anifeiliaid cymwysedig yng Nghymru i anifeiliaid ferm ac anwes.
Cafodd y Cynllun Gwella Lles Anifeiliaid Anwes ei lunio i hyrwyddo lles anifeiliaid anwes yng Nghymru.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae Adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 yn rhoi’r pŵer i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi Codau Ymarfer er mwyn hyrwyddo lles anifeiliaid.

Mae Codau Ymarfer ar gyfer Lles Cathod, Cŵn, Ceffylau a Chwnhingod wedi dod i rym.

Cymru oedd y gwlad cyntaf ym Mhrydain Fawr i gyhoeddi Codau Ymarfer ar gyfer anifeiliaid anwes o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 a'r Ddeddf gyfwerth yn yr Alban. Bydd y Codau yn Lloegr a'r Alban yn dilyn yn fuan.

Fel gyda phobl, mae anghenion anifeiliaid yn amrywio’n fawr felly nid yw’r Codau Ymarfer hyn wedi cael eu hysgrifennu fel “canllaw sy’n berthnasol i bawb”.  Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio ar y cyd ag arbenigwyr lles anifeiliaid ar hyd a lled Prydain Fawr i greu Codau Ymarfer sy’n rhoi cyngor ymarferol i gynorthwyo perchnogion a cheidwaid anifeiliaid anwes i ddeall anghenion lles eu hanifeiliaid ac mae dyletswydd gyfreithiol arnynt i wneud hynny.  Mae’r Codau Ymarfer yn berthnasol i gathod, cŵn, cwnhingod a cheffylau, nid yn unig yr anifeiliaid hynny sy’n cael eu cadw fel anifeiliaid anwes; maent yr un mor berthnasol i anifeiliaid gweithio ac anifeiliaid stoc hefyd.

Crynodeb o'r cod ymarfer er lles cwningod

18/08/11
This Code of Practice is issued under section 14 of the Animal Welfare Act 2006 (the “Act”).
 

Crynodeb o'r cod ymarfer er lles cathod

17/08/11
Mae Adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 yn rhoi’r pŵer i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi Codau Ymarfer er mwyn hyrwyddo lles anifeiliaid.
 

Crynodeb o'r cod ymarfer er lles cwn

17/08/11
Mae Adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 yn rhoi’r pŵer i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi Codau Ymarfer er mwyn hyrwyddo lles anifeiliaid.
 

Cod ymarfer er lles cwningod

30/10/09
Mae'r Cod hwn yn esbonio beth sy'n rhaid ichi ei wneud i ofalu am anifail at y safon y mae'r ddeddf yn gofyn amdani.
 

Cod ymarfer er lles ceffylau

02/12/08
Mae'r Cod hwn yn esbonio beth sy'n rhaid ichi ei wneud i ofalu am anifail at y safon y mae'r ddeddf yn gofyn amdani.
 

Cod ymarfer er lles cwn

02/12/08
Mae'r Cod hwn yn esbonio beth sy'n rhaid ichi ei wneud i ofalu am anifail at y safon y mae'r ddeddf yn gofyn amdani.
 

Cod ymarfer er lles cathod

01/12/08
Mae'r Cod hwn yn esbonio beth sy'n rhaid ichi ei wneud i ofalu am anifail at y safon y mae'r ddeddf yn gofyn amdani.