Skip to content

Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth ar safonau lles anifeiliaid cymwysedig yng Nghymru i anifeiliaid ferm ac anwes.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Geifr
Mae'r Ddeddf yn dod â deddfwriaeth les ynghyd, sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid fferm ag anifeiliaid nad ydynt yn cael eu ffermio, ac yn ei moderneiddio, gan bod rhywfaint ohoni'n dyddio o 1911.

Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (“y Ddeddf”) yw’r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid fwyaf arwyddocaol ers yn agos i ganrif.

Gweithredwyd y Ddeddf yng Nghymru ar 27 Mawrth 2007, gan ganiatáu i Lywodraeth Cymru ystyried lles anifeiliaid am y tro cyntaf. Mae’r Ddeddf yn gosod “dyletswydd gofal” ar berchnogion a cheidwaid anifeiliaid anwes, anifeiliaid fferm ac anifeiliaid gwyllt mewn caethiwed. Gwneir hyn er mwyn sicrhau lles yr anifeiliaid sydd yn eu gofal.

Mae’r Ddeddf:

  • yn dwyn ynghyd ac yn moderneiddio’r ddeddfwriaeth les yn ymwneud ag anifeiliaid fferm ac anifeiliaid eraill hefyd. Cyfunwyd dros ugain darn o ddeddfwriaeth, gan symleiddio’r gyfraith i’r gorfodwyr a’r ceidwaid anifeiliaid fel ei gilydd. 
  • yn estyn y pŵer presennol i lunio is-ddeddfwriaeth i hyrwyddo lles anifeiliaid eraill yn ogystal ag anifeiliaid fferm;
  • yn atal tramgwyddwyr parhaus drwy gryfhau’r cosbau a dileu unrhyw fylchau yn y system gyfredol;
  • yn caniatáu cyhoeddi Codau Ymarfer ar gyfer anifeiliaid anwes – mecanwaith ar gyfer rhoi canllawiau ar safonau lles;
  • yn cynyddu o 12 i 16 yr oedran y mae’n gyfreithlon i blentyn brynu anifail; ac
  • yn gwahardd anffurfio anifeiliaid, gyda rhai eithriadau penodol.

Dolenni allanol defnyddiol

Deddf Lles Anifeiliaid 2006
Nodiadau Esboniadol Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Saesneg yn unig)