Skip to content

Lles anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
ci

Safonau lles anifeiliaid cymwysedig yng Nghymru.Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007

Mae'r tudalennau Lles Anifeiliaid ar y wefan yn ymdrin â:

  • Deddf Lles Anifeiliaid 2006
  • Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007
  • y rheoliadau lles wrth gludo anifeiliaid  
  • lles anifeiliaid anwes a fferm, gan gynnwys côd ymarfer.

Mae'r dudalen ar les da byw yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella a chynnal safonau lles anifeiliaid fferm. Mae’n cynnwys cludiant, eu gwerthu a'u lladd.

Mae'r adran yma hefyd yn cynnwys wybodaeth am les anifeiliaid anwes/domestig.