Skip to content

Lles anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Prif fantais ei gwneud yn orfodol gosod microsglodyn ar bob ci yw y bydd yn gwella lles anifeiliaid.
Pecynnau gwybodaeth i godi ymwybyddiaeth am glefydau a allai beryglu’r diwydiant ceffylau yn y Deyrnas Unedig.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
ci

Mae'r adran hon yn darparu wybodaeth ar safonau lles anifeiliaid cymwysedig yng Nghymru.

Mae'r tudalennau Lles Anifeiliaid ar y wefan yn ymdrin â:

  • Deddf Lles Anifeiliaid 2006;
  • y rheoliadau lles wrth gludo anifeiliaid; a  
  • lles anifeiliaid anwes a fferm, gan gynnwys cyngor tywydd garw a cod ymarfer.

Mae'r dudalen ar les da byw yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella a chynnal safonau lles anifeiliaid fferm. Mae’n cynnwys cludiant, eu gwerthu a'u lladd. Mae'r adran yma hefyd yn cynnwys wybodaeth am les anifeiliaid anwes/domestig.