Skip to content

Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Casglu gwybodaeth yw’r allwedd i lwyddiant

Mae Llywodraeth Cymru ac Anifeiliaid Fferm Sicr Cymru wedi cydweithio’n agos i lunio’r fframwaith hwn fel rhan o Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid Prydain Fawr.

Cliciwch ar y teitl i'r dde o'r eicon isod am fynediad i’r ddogfen. Bydd hwn yn agor y ddogfen ar eich sgrin.

Gallwch cysylltu a ni: materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk, os bydd problem.