Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
24/09/15

Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar bolisïau ymweliadau addysgol yn y sector addysg bellach.

17/09/15

Cefnogi Llywodraeth Cymru a’n partneriaid i asesu effaith gadarnhaol ein polisïau a’n rhaglenni blynyddoedd cynnar.

17/09/15

Caiff y Marc Ansawdd ei asesu’n allanol gan aseswyr hyfforddedig sydd â phrofiad helaeth o waith ieuenctid yng Nghymru.

17/09/15

O fis Tachwedd 2015, bydd yr holl ysgolion, colegau a darparwyr dysgu yn y gweithle yn cyhoeddi eu darpariaeth ôl-16 yn y Prosbectws Ardal Gyffredin.